home services contact us remembrance
Porthmadog Funeral Directors Funeral Directors Gwynedd
 
 • Mae’r cwmni yn cymryd balchder yn rhoi cymorth i deuluoedd wrth drefnu angladdau – gall hyn olygu cyn gymaint neu chyn lleied o gefnogaeth yn ôl dymuniad y teulu.


 • Byddem yn helpu i cwbwlhau unrhyw waith papur sydd angen i gladdu neu amlosgi.


 • Rydym yn cyfathrebu gyda gweinidogion o bob ffydd ac mae modd trefnu blodau, cludwyr, trafnidiaeth, taflen wasanaeth, lluniaeth neu unrhyw agwedd arall sy’n ymwneud â’r angladd.


 • ‘Rydym yn trefnu cludiant a gofal o’r ymadawedig.


 • Gellir trefnu cynlluniau angladdau ymlaen llaw.


 • Gofal personol 24 awr

Lleolir y cwmni yn Stryd Dulyn yn Nhremadog ble mae’r capel gorffwys ar gyfer yr ymadawedig, hyd nes dydd yr angladd. Mae’r cwmni yn berchen hers a cherbyd i gludo’r galarwyr.

 • The Company prides itself on assisting families to arrange funerals; this help can be as little or as much as the families may need. • We can help with burials or cremations and all the paperwork that this involves.


 • We arrange and liase with ministers of all faiths, arrange organists, flowers, bearers, transport, service sheets, refreshments and any other aspects of arranging a funeral.


 • We arrange for the removal and care of the deceased.


 • Pre arranged funeral plans can be organised.


 • 24 hour personal care by courteous and caring staff.

The company is based in Dublin Street, Tremadog and have a newly refurbished chapel of rest. The company own a modern Hearse with a limousine car for mourners.

Gwynedd Funerals
web design by MG Media Solutions