home services contact us
remembrance
Funeral Directors - Porthmadog, North Wales helping families and liasing with ministers of all faiths
Funeral Directors, Tremadog Gwynedd  

Mae Pritchard a Griffiths Cyf, Trefnwyr Angladdau, yn gwmni teuluol a sefydlwyd dros 70 mlynedd yn ôl. Mae`r cwmni yn cael ei redeg gan y trydydd genhedlaeth.
‘Rydym yn berchen ar y safon Buddsoddwyr Mewn Pobol.
Er mai De Wynedd yw ein hardal ‘‘rydym yn fwy na pharod i wasanaethu drwy Wynedd neu lle bydd angen.

Pritchard a Griffiths Cyf Funeral Directors are a long established and well respected company who recently celebrated 70 years in business. The company is currently run by the third generation of the same family. This celebration coincided with gaining accreditation for the Investors in People National Standard award. Our company operates mainly in the South Gwynedd area, however we are prepared to offer our services throughout Gwynedd or wherever needed.

Funeral Directors Porthmadog
Porthmadog Funeral Directors
web design by MG Media Solutions